LWEO

Bestellen

Bestellen

Het postadres van de LWEO is:
LWEO
Postbus 7442
1007 JK Amsterdam
Voor bestellingen per fax: 020-6700271
Voor telefonische bestellingen kunt u bellen met 020-6700270

Korte toelichting bij het bestelformulier
Het bestelformulier is een Excel-bestand. Lees vooraf de toelichting die bij het bestelformulier zit. Voor meer informatie zie Toelichting bestelformulier 2016-2017.
Het ingevulde bestand kunt u per e-mail opsturen naar de LWEO. Sla het bestand eerst op en stuur het als bijlage bij een e-mail op naar bestelling@lweo.nl.

Als u voor het komend schooljaar nieuwe titels en drukgangen wilt bestellen, raadpleegt u dan voor de juiste isbn de LWEO-prijslijst 2016 .
Voor een overzicht van tablet- en combipakketten 2016 klik HIER. Tabletpakketten uit voorgaande jaren zijn nog te bestellen. Neem hiervoor contact op met de LWEO.

bestelformulier 2016