LWEO

Ter informatie

Ter informatie

Vanaf 2010 c.q. 2011 is er een nieuw examenprogramma van start gegaan voor havo en voor het vwo. De LWEO heeft hiervoor een nieuwe methode ontwikkeld. Naast deze methodes worden ook keuzeonderwerpen en een lesbrief Rekonomie aangeboden.

Vanaf schooljaar 2012-2013 is een begin gemaakt met de herziening van de derdeklasmethode. In 2012 is een nieuwe druk van de lesbrief Kopen en Werken (Buying and Working) verschenen en in 2014 zal er van de lesbrief De Samenleving (Society) een nieuwe druk uitkomen.

Alle lesbrieven zijn ook op A3-formaat te bestellen. Hierdoor kunnen sommige slechtziende en dyslectische kinderen met de papieren versies van de lesbrieven blijven werken. Ook de uitwerkingen zijn in XL-formaat verkrijgbaar, deze worden op A4 geleverd. Deze vergrootte lesbrieven en uitwerkingen zijn alleen rechtstreeks via de LWEO te bestellen.

De lesbrieven kunnen door middel van het bestelformulier rechtstreeks bij de LWEO besteld worden. Scholen die in leerlingenaantallen rechtstreeks bij de LWEO bestellen, ontvangen een korting op de adviesprijzen. Docenten kunnen present-/beoordelingsexemplaren ontvangen voor 20% van de adviesprijs. Deze korting geldt alleen bij een rechtstreekse bestelling bij de LWEO. Vergeet u niet de school te vermelden waar u werkzaam bent? Wanneer u via een boekcentrale of een boekwinkel het lesmateriaal bestelt, dient u rekening te houden met hogere prijzen, de genoemde prijzen betreffen immers adviesprijzen.