LWEO

de LWEO-methode

De LWEO-methode

De LWEO bv is voortgekomen uit de stichting Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs en geeft lesbrieven economie uit voor het middelbaar onderwijs (havo en vwo). De economiemethode van de LWEO wordt geschreven door leraren die zelf met het lesmateriaal werken. Zij putten uit eigen ervaring en nemen opmerkingen van andere gebruikers mee bij het voortdurend verbeteren van de methode. Omdat de methode snel aanpasbaar is, kunnen actuele economische ontwikkelingen en nieuwe didactische inzichten meteen verwerkt worden.

Concepten en contexten
Het examenprogramma wil dat leerlingen door een economische bril leren kijken naar de werkelijkheid. Daarom worden in de LWEO-methode concepten aangeleerd binnen contexten. In de LWEO-lesbrieven staan transferopdrachten, waarbij de leerlingen een of meer concepten moeten toepassen in een andere context. Zo raken leerlingen bedreven in het gebruik van de geleerde concepten binnen nieuwe contexten. In de LWEO-methode komen alle examenonderwerpen aan bod, de methode geeft eveneens ruim aandacht aan speltheorie. Experimenten sluiten aan bij de methode.

De LWEO-methode voor het havo bestaat uit zes lesbrieven en drie keuzeonderwerpen:

 lesbrieven  keuzeonderwerpen
Crisis Geldzaken
Jong en Oud Werk en werkloosheid
Vervoer Conjunctuur
Verdienen en Uitgeven  
Markt en Overheid  extra
Europa Rekonomie

 

De LWEO-methode voor het vwo bestaat uit zes lesbrieven en vier keuzeonderwerpen:

 lesbrieven  keuzeonderwerpen
Levensloop Monetaire Zaken
Vraag en Aanbod Economische Modellen        
Marktgedrag Arbeid
Mobiliteit Gedragseconomie 
Economische Crisis           extra
Wereldeconomie Rekonomie-vwo