LWEO

Over de LWEO

Over de LWEO

De LWEO bv, voortgekomen uit de stichting Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs, is een organisatie die lesbrieven economie produceert voor het middelbaar onderwijs (havo en vwo). Deze lesbrieven worden geschreven door docenten economie actief binnen de LWEO.
Bij het schrijven van lesbrieven spelen didactische overwegingen een sleutelrol. De lesbrieven worden geschreven door ervaren leraren, die ook zelf met dit lesmateriaal werken. Zij putten uit eigen ervaring en uit opmerkingen van andere gebruikers bij het voortdurend verbeteren van de methode.
Wanneer in de klas de uitleg van de theorie in de lesbrief niet overkomt en/of opdrachten niet lopen dan leidt dit direct tot aanpassing van het lesmateriaal. De methode is daarom nooit af, zij ontwikkelt zich voortdurend. Dat is ook de reden waarom de LWEO niet gekozen heeft voor een boek dat jarenlang in een boekenfonds zit maar voor lesbrieven die eemalig te gebruiken zijn. Het feit dat de methode snel aanpasbaar is betekent ook dat nieuwe didactische en economische inzichten en ontwikkelingen in de actualiteit snel verwerkt kunnen worden in de methode.

In deze rubriek staat informatie over:
– de lesbrieven
– het Teulingsprogramma
– de Tweede Fase
– Engelstalige versie
– Dyslexie