LWEO

Engelstalig

Engelstalig

Voor de derde klassen is een Engelstalige versie van Fundamant beschikbaar. De bestaande lesbrieven “Kopen en Werken” en “De Samenleving”  zijn hiervoor vertaald in het Engels. Omdat de vertaling een kopie is van de Nederlandse versie kan een klas met tweetalig onderwijs hetzelfde programma draaien als de gewone klassen en kunnen er dus ook dezelfde proefwerken gegeven worden. Vanaf schooljaar 2007-2008 zijn er ook extra oefenopgaven of proefwerkopgaven in het Engels beschikbaar voor docenten.

De Engelstalige versie van Fundament bestaat uit de volgende lesbrieven:
Buying and Working
The Society

Belangrijkste kenmerken van Fundament zijn:
• Aansluiting bij de belevingswereld van de leerling: levensechte situaties die dichtbij de leerling staan.
• Fundament is een doe-methode. Tussen de tekst staan diverse opdrachten die leerlingen aanzetten tot het verwerken van de leerstof.
• Het taalgebruik is eenvoudig.
• Nadruk op toepasbare kennis en praktische vaardigheden.
• Aandacht voor onderzoeksvaardigheden.
• Oriëntatie op de tweede fase.
• Oriëntatie op verdere scholing en beroep.
• Ruimte voor standpuntbepaling over (eenvoudige) economische vraagstukken.