LWEO

Lesbrieven

Lesbrieven

De LWEO heeft een economie-methode ontwikkeld voor de onderbouw, voor de bovenbouw van het havo en voor de bovenbouw van het vwo. De LWEO-methode bestaat uit lesbrieven. Deze lesbrieven zijn uitstekend geschikt voor zelfstandig werken en leren. In elke lesbrief wisselen uitleg, opdrachten en praktijkvoorbeelden elkaar af. De economische werkelijkheid is aanwezig in de talrijke krantenknipsels, tabellen, grafieken en korte stukken tekst waarin praktijksituaties worden geschetst.
Aan het einde van elk hoofdstuk zijn zelftesten opgenomen. De zelftesten bevatten kennis- en inzichtvragen die duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Met de kennisvragen kan de leerling nagaan of hij de stof begrepen heeft. De inzichtvragen bieden een goede voorbereiding op toetsen, schoolexamen en het centraal examen. Daarnaast zijn studieaanwijzingen en leerdoelen, in voor leerlingen begrijpelijke taal, opgenomen.
Met LWEOplus kan een docent gedurende een schooljaar voor zijn leerlingen een website samenstellen met daarop de uitwerkingen van de opdrachten uit de lesbrieven, samenvattingen, meerkeuze-oefenvragen, examenopgaven en digilesbrieven.