LWEO

Teulings

 

Teulingsprogramma

In 2010 is de havo gestart met het nieuwe examenprogramma dat ontwikkeld is door de Commissie Teulings. In 2011 is het nieuwe programma op het vwo ingevoerd. Achttien economieleraren zijn al sinds 2005 bezig met het ontwikkelen van de nieuwe LWEO-methode. Sinds 2007 worden nieuw ontwikkelde lesbrieven uitgetest op scholen, om zo te achter-halen of de bedoelingen van de schrijvers aanslaan bij de leerlingen en de docenten.

Concepten en contexten
Het nieuwe examenprogramma wil bereiken dat leerlingen door een economische bril leren kijken naar de werkelijkheid. Daarom worden in de nieuwe methode concepten aangeleerd binnen contexten en wordt van leerlingen gevraagd om de aangeleerde concepten steeds toe te passen binnen nieuwe contexten. Bijna elk hoofdstuk wordt afgesloten met een transferopdracht waarbij de leerling een of meer concepten uit het hoofdstuk moet toepassen in een andere context. Uiteraard komen in de methode alle nieuwe onderwerpen aan bod en is er voldoende aandacht voor speltheorie en experimenten.

De nieuwe havo-methode bestaat uit zes lesbrieven en drie keuzeonderwerpen:

Lesbrieven Keuzeonderwerpen
Crisis Geldzaken
Jong en Oud Werk en werkloosheid
Vervoer Conjunctuur
Verdienen en Uitgeven  
Markt en Overheid Vaardigheden
Europa Rekonomie

De nieuwe vwo-methode bestaat uit zes lesbrieven en vier keuzeonderwerpen:

Lesbrieven Keuzeonderwerpen
Levensloop Monetaire Zaken
Vraag en Aanbod Economische Modellen        
Marktgedrag Arbeid
Mobiliteit Gedragseconomie 
Economische Crisis          Extra
Wereldeconomie Rekonomie-vwo