LWEO

Errata 3 havo/vwo

 

Errata 3 havo/vwo

Ondanks alle inspanningen van de schrijvers om fouten te vermijden, sluipen er toch altijd weer foutjes in de lesbrieven of uitwerkingen van de lesbrieven. Wij stellen het zeer op prijs als gebruikers van onze methode fouten, omissies of tekortkomingen aan ons melden. Dit kan het makkelijkst door een mailtje te sturen naar postbus@lweo.nl . Wij danken u bij voorbaat.


Errata 2016

Kopen en Werken + Buying and Working 2e druk

Bij opdracht 4.20 d wordt doorgerekend met een afgerond getal.

Het antwoord moet zijn: 3.754.000/ 145.000 = 25,889655%.

25,889655 x 980 x 1,5 = € 38.057,79.


 

 

Levensloop 2015

Bij opdracht 4.16 moet in de 2e regel het woord belastbaar doorgestreept worden.

Kopen en Werken (Buying and Working) druk 2015

opdracht 4.20 d wordt doorgerekend met een afgerond getal. Het antwoord moet zijn:
3.754.000/ 145.000 = 25,889655%.
25,889655 x 980 x 1,5 = € 38.057,79.

Kopen en Werken (Buying and Working) 2014

Uitwerkingen:
Blz. 10, laatste rij van opgave 1.10, familie Thielman. Primair inkomen en overdrachtsinkomen zijn verwisseld.
Blz. 41, 9.12g moet zijn: Ierland. Polen heeft wel het hoogste groeipercentage van productiviteit (4,2%), maar het productiviteitsniveau is slechts 37. Over tien jaar is dat 1,04210 × 37 = 55,8. Ierland heeft een groeipercentage van 3,5%, maar het productiviteitsniveau is nu 90. Over tien jaar is dat 1,03510 × 90 = 127. Ierland zal dus veel verder naar rechts opschuiven.

Kopen en Werken versie 2013

Uitwerkingen Bouwsteen 6.1e: rentekosten zijn € 75 en niet € 60.
7.20b. Inkomen Piet: 1.046 + 4/5 × 700 × 30/40 = € 1.466.
8.3a, 2e regel laatste kolom: -20 x 20 + 1.000 = 600

Kopen & Werken versie 2012

Lesbrief
Op bladzijde 10 wordt in de opdrachten 1.10d, f en h verwezen naar tabel 1.1. Dat moet zijn bron 1.2.
Op bladzijde 32 moet in de tweede regel 25 procent en 18 procent staan in plaats van procentpunt.
Op bladzijde 47 staat onder opdracht 3.9 een tabel. Het laatste bedrag, 12.500 moet 12.150 zijn.
Op bladzijde 120 wordt bij opdracht 8.7b verwezen naar figuur 8.5. Dat moet zijn bron 8.8.
Op bladzijde 144 Woordenlijst per hoofdstuk: de eerste 8 begrippen onder hoofdstuk 9 moeten onder hoofdstuk 8 staan. Het gaat om de begrippen ‘Markt’ tot en met ‘Monopolistische concurrentie’. Dit is ook van toepassing op de lesbrief Buying and Working.

Uitwerkingenboekje
In het uitwerkingenboekje moet het antwoord van 2.5 doorgestreept worden. De nummering daarna is fout. Elk vraagnummer moet één lager zijn, dus bij 2.6 staat het antwoord van 2.5 en bij 2.7 van 2.6, enzovoort.
Bladzijde 15, 3.11c moet zijn 1.000 × (1,04)3 = € 1.124,86.
3.12 moet zijn 4.000 × (1,03)8 = € 5.067,08.
Bladzijde 31, 6.30, laatste regel: Ewout maakt 2.827,20 – 432,82 = € 2394,38 over naar de belastingdienst.
Bladzijde 33, 7.20B. Inkomen Piet: 1.046 + 4/5 x 700 x 30/40 = € 1.466.
Bladzijde 34, 8.3a, 2de regel laatste kolom: -20 x 20 + 1.000 = 600.

Uitwerking bouwsteen 6.1
b. Balans 3 januari 2012 moet zijn bank -325 en eigen vermogen -75. De totalen moeten -325 zijn.
c. In de mutatiebalans: bank – 325 – 75 = – € 400 eigen vermogen -65-75-50-25-40+613+50 = + € 408
d. bank 1.100, eigen vermogen 4.848. De totalen worden 7.098.
e. saldo resultatenrekening moet zijn € 408.
f. De Envé heeft een winst gemaakt van € 408. De opbrengsten € 900 zijn groter dan de kosten € 492.
g. Eigen vermogen (1 feb) = eigen vermogen (1 jan) + winstsaldo. € 4.440 + € 408 = € 4.848.

Dit is ook van toepassing op de lesbrief Buying and Working.