LWEO

Kopen en Werken

Kopen en Werken

In de eerste vier hoofdstukken van Kopen en Werken wordt het gezichtspunt van de mens als consument ingenomen. Wat zijn bestedingen, wat is nationaal inkomen, hoe maak je een begroting, wat doe je als je geld tekort komt, is kopen op afbetaling aantrekkelijk, hoeveel rente moet je betalen als je geld leent, welke behoeften heeft de consument, welke gevolgen heeft het consumentengedrag voor het milieu?

Op de website staat een apart deel over het maken van procentberekeningen. Op veel scholen is het aanleren van procentberekeningen onderdeel van het vak wiskunde, daarom hebben wij besloten om dit deel uit de lesbrief te halen. Mocht u het nodig vinden om dit onderdeel bij het vak economie (verder) aan te leren, dan kunt u dit onderdeel van de website halen.
Het zijn berekeningen die in de bovenbouw weer nodig zijn en die door veel leerlingen als moeilijk worden ervaren.

De hoofdstukken 5 en 6 van Kopen en Werken kijkt naar de bedrijven als producent. Deze hoofdstukken stellen al heel wat hogere eisen aan de leerlingen dan de eerste vier. Hoofdstuk 5 is een eerste kennismaking met het vak Management en Organisatie (M&O). Bedrijven willen winst maken. Ze verkopen hun spullen, ontvangen daarmede de omzet, trekken daar de inkoopwaarde van af zodat ze de brutowinst kennen. Na aftrek van alle bedrijfskosten blijft dan het bedrag voor eigenaren over, de nettowinst. Uitgebreid wordt op de kosten ingegaan: afschrijvingskosten, rentekosten, transportkosten, enzovoort. Ten slotte wordt de techniek van het boeken van bedragen op een balans en een resultatenrekening geleerd.

Hoofdstuk 7 gaat over verzekeren en daar komen zowel de particuliere verzekeringen als de collectieve verzekeringen aan bod. Hoofdstuk 8 gaat over vraag en aanbod op de goederenmarkt en in hoofdstuk 9 wordt de arbeidsmarkt bekeken.