LWEO

Lessenplan 6e druk

Lessenplan 6e druk

KOPEN EN WERKEN
1.     1.1 t/m 1.7
2.     1.8 t/m 1.12
3.     1.13 t/m 1.16 inclusief het maken van een samenvatting.
4.     1.17 t/m 1.20
5.     1.21 t/m 1.25 inclusief het maken van een samenvatting.
6.     Bouwstenen 1.1 en 1.2 Extra  Bouwsteen 1.3 en twee bouwstenen die op de website staan.  De tweede website bouwsteen is een toepassing van de eerste.  De leerlingen leren eerst waaraan ze moeten denken als ze een onderzoek willen opstarten.
7.     2.1 t/m 2.9
8.     2.10 t/m 2.17
9.     2.18 en 2.19 inclusief het maken van een samenvatting.
Extra  Bouwsteen 2.1 De procentberekeningen in deze bouwsteen zijn van een redelijk hoog niveau.
10.   2.20 t/m 2.22 inclusief het maken van een samenvatting.
11.   2.23 t/m 2.30
12.   2.31 en 2.32 inclusief het maken van een samenvatting en bouwsteen 2.2
13.   3.1 t/m 3.10 inclusief het maken van een samenvatting.
14.   3.11 t/m 3.17
15.   3.18 t/m 3.23
16.   3.24 t/m 3.27 inclusief het maken van een samenvatting.
17.   Bouwstenen 3.1 en 3.2
Extra  Op de website staat een bouwsteen over een voetbalvereniging die in financiële problemen is geraakt.
Er moet een financieel reddingsplan komen. De bouwsteen is wel erg pittig voor havo.
Eventueel kan alleen vraag a gemaakt worden. In dat geval hoeven de leerlingen alleen de punten 1, 2 en 6 van het reddingsplan te lezen.
18.   4.1 t/m 4.9
19.   4.10 t/m 4.15
20.   4.16 t/m 4.20
21.   4.21 t/m 4.24 inclusief het maken van een samenvatting.
22,23   Bouwsteen 4.1 is een onderzoeksopdracht die twee lessen in beslag neemt en waarbij leerlingen internet nodig hebben.  De bouwsteen heeft betrekking op de marketing van banken met betrekking tot jongerenrekeningen.  Extra  Bouwsteen 4.2 Dit is een internetopdracht die leerlingen ook thuis kunnen doen.
Extra  Op de website staat een opdracht waarbij leerlingen een artikel moeten schrijven voor een krant over het bestedingsgedrag van jongeren.  Ze doen dit aan de hand van informatie van het Nibud over het bestedingsgedrag van jongeren.  De leerlingen zullen een deel van het werk thuis moeten doen, of er moeten twee lessen ingepland worden.
24.   5.1 t/m 5.8
25.   5.9 t/m 5.16 inclusief het maken van een samenvatting.
26.   Bouwsteen 5.1 Extra  Op de website staan drie bouwstenen. Ze kosten redelijk wat lessen.
27.   6.1 t/m 6.8
28.   6.9 t/m 6.16
29.   6.17 en 6.18
30.   6.19 t/m 6.23
31.   6.24 t/m 6.26 inclusief het maken van een samenvatting.
32    6.27 t/m 6.30 inclusief het maken van een samenvatting.
33.   Bouwsteen 6.1
34.   Bouwsteen 6.2 en 6.4 Extra  Bouwsteen 6.3 ‘Palingkwekerij of viskraam’. Deze bouwsteen kan veel tijd vergen.  Voor havo-leerlingen is het beter om de lijst met punten die moeten worden berekend vooraf klassikaal te bespreken.  In dat geval zijn twee lessen nodig voor deze bouwsteen. Extra  Op de website staan twee bouwstenen. Het kost ongeveer twee lessen om ze te doen.
35.    7.1 t/m 7.9
36.    7.10 t/m 7.17 inclusief het maken van een samenvatting.
37.    7.18 t/m 7.23
38.    7.24 t/m 7.27 inclusief het maken van een samenvatting.
39.    Bouwsteen 7.1 ‘Fietsverzekering’. De bouwsteen kan in de klas gemaakt worden op de laatste vraag na.
Leerlingen hebben bij deze opdracht internet nodig of moeten buiten school op pad om informatie te zoeken.  Met een presentatie van hun bevindingen kost deze bouwsteen meer tijd.
Extra  Bouwsteen 7.2 ‘De Assumoet’ is pittig voor havo-leerlingen. Om deze te kunnen doen, is begeleiding van de docent noodzakelijk.
40.   Bouwsteen 7.3
Extra  Bouwsteen ‘Vergrijzing in Europa’ op de website is pittig voor havoleerlingen.
Extra  Bouwsteen ‘Werk en Regels”op de website. Hiervoor hebben leerlingen internet nodig. Twee lessen.
41.   8.1 t/m 8.5
42.   8.6 t/m 8.9
43.   8.10 t/m 8.14 inclusief het maken van een samenvatting.
44.   Bouwsteen 8.1
45.   9.1 t/m 9.5
46.   9.6 t/m 9.10
47.   9.11 en 9.12 inclusief het maken van een samenvatting.
48.   9.13 en 9.14 + bouwsteen 9.1
Extra  Bouwsteen 9.2 Extra  Op de website staan twee bouwstenen: ‘De arbeidsmarkt in Alstad’ en ‘Werkloosheidscijfers nader bekeken’.

DE SAMENLEVING

1.     1.1 t/m 1.8
2.     1.9 t/m 1.14 inclusief het maken van een samenvatting.
3.     Bouwsteen 1.1 ‘Indexcijfers’
4.     2.1 t/m opdracht 2.5
5.     2.6 t/m opdracht 2.8
6.     2.9 en 2.10 inclusief het maken van een samenvatting.
7.     Bouwsteen 2.1 en 2.2
Extra  Op de website staan drie bouwstenen. De eerste gaat over een beargumenteerde oordeelsvorming met een stappenplan.  In de tweede zou men een ambtenaar of bestuurder in de klas kunnen uitnodigen. Feitelijk gaat het om spelregels die gelden bij een discussie in de klas.  Er kan dus ook een andere ingang worden gekozen voor deze bouwsteen.  De derde bouwsteen is een onderzoeksopdracht naar gemeentelijke voorzieningen. Deze kost twee lessen of meer, afhankelijk van de opdracht die de leerlingen krijgen.
8.    3.1 t/m 3.5
9.    3.6 t/m 3.9 inclusief het maken van een samenvatting.
10.  Bouwsteen 3.1 en 3.2
Extra  Op de website staat een bouwsteen over verschillende soorten belastingen.