LWEO

Adapt bovenbouw vwo

Adapt bovenbouw

Voor de havo- en vwo-bovenbouw wordt vanaf schooljaar 2017-2018 een digitaal adaptief toetssysteem uitgebracht: Adapt bovenbouw. Dit is een aanvulling op de lesmethode (papier of tablet). In dit oefentoetssysteem zijn per hoofdstuk de vragen van de zelftesten uit de lesbrieven opgenomen. Er zijn open en gesloten oefentoetsen toegevoegd, plus extra trainingsopdrachten. Iedere lesbrief wordt in Adapt afgesloten met een examentraining.

De opdrachten zijn op onderwerp gelabeld volgens het mbta-principe: memoriseren, begrijpen, toepassen en analyseren. Het oefensysteem is adaptief: heeft een leerling moeite met een bepaald onderwerp dan wordt er extra op dat onderwerp geoefend. Leerlingen krijgen, wanneer dat door de docent ingesteld is, meteen feedback op een gegeven antwoord. Zo wordt een fout antwoord meteen inhoudelijk gecorrigeerd.

Docenten hebben een grote vrijheid wat ze van het systeem aan hun leerlingen aanbieden. Bijvoorbeeld, een docent kan de hoofdstukken of paragrafen verschuiven of er voor kiezen om bepaalde leerlingen wel de uitwerkingen te geven en andere niet. Ook kan de docent of een groep docenten van een school eigen materiaal toevoegen aan de methode.

Docenten hebben binnen Adapt zicht op de voortgang van iedere leerling afzonderlijk en van de groep als geheel. De docent kan ook de resultaten van zijn groep vergelijken met de scores van het landelijk gemiddelde. Zo kan een docent gemakkelijk zien welke opdracht vaak fout beantwoord wordt en dus besproken moet worden.

Om Adapt bovenbouw te bekijken kan een docent een gratis demo-account aanvragen.
handleiding Adapt
privacybijsluiter Adapt