LWEO

Havo Bovenbouw

Inleiding

In september 2015 is een nieuwe syllabus gepubliceerd waarop de examens van 2017 gebaseerd zullen zijn. Diverse lesbrieven zijn aangepast en de methode dekt het volledige examenprogramma.

Concepten en contexten

Het examenprogramma wil bereiken dat leerlingen door een economische bril leren kijken naar de werkelijkheid. Daarom worden in de LWEO-methode concepten aangeleerd binnen contexten en wordt van leerlingen gevraagd om de aangeleerde concepten steeds toe te passen binnen nieuwe contexten. Bijna elk hoofdstuk wordt afgesloten met minimaal één  transferopdracht waarbij de leerling een of meer concepten uit het hoofdstuk moet toepassen in een andere context.
De havo-methode bestaat uit zes lesbrieven en vijf keuzeonderwerpen:

Lesbrieven Keuzeonderwerpen
Crisis (SE-onderwerp) Geldzaken
Jong en Oud Werk en Werkloosheid 
Vervoer Conjunctuur
Markt en Overheid Keuzegedrag
Verdienen en Uitgeven      Ongelijkheid
Europa Vaardigheden
Rekonomie

Wilt u meer lezen over het nieuwe examenprogramma, kijk ook eens bij: SLO, CVE, Cito