LWEO

SLU Havo bovenbouw

Studielasturen Havo Bovenbouw

De LESSENPLANNEN kun je als word-document downloaden.

Lessenplan havo 2017-2018
Lessenplan havo 2016-2017

Lessenplan havo 2015-2016
Lessenplan havo 2014-2015.
Lessenplan havo 2013-2014.

De volgorde van behandeling van de lesbrieven ligt redelijk vast. Aanbevolen volgorde wordt: Crisis, Jong en Oud, Vervoer, Markt en Overheid, Verdienen en Uitgeven en Europa. Echter de volgorde van de lesbrief Jong en Oud en Vervoer kan omgedraaid worden evenals die van Verdienen en Uitgeven en Markt en Overheid.
Hieronder staat een schema met een mogelijke verdeling van de lesbrieven over 4 en 5 havo. In deze rubriek ook een lessenplan per lesbrief. Klik hiervoor op de lesbrief hieronder.
Schema studielasturen en lessen 2017-2018

Lesbrief SE/CE Lessen Slu
Crisis SE 11 14
Jong en Oud CE 27 36
Vervoer CE 32 42
Markt en Overheid CE 30 39
Verdienen en Uitgeven CE 24 32
Europa CE 22 30
Vaardigheden CE/SE 24 40
Experimenten (10% van 400) SE 24 40
Keuzeonderwerpen (10% van 400) SE 24 40
Totaal 218 313

Schema studielasturen en lessen 2016-2017

Lesbrief SE/CE Lessen Slu
Crisis SE 11 14
Jong en Oud CE 27 36
Vervoer CE 32 42
Markt en Overheid CE 30 39
Verdienen en Uitgeven CE 24 32
Europa CE 22 30
Vaardigheden CE/SE 24 40
Experimenten (10% van 400) SE 24 40
Keuzeonderwerpen (10% van 400) SE 24 40
Totaal 218 313

 

Studielast 4/5 havo 2014-2015
  ce/se  lessen  SL¹
Crisis se 11  14
Vervoer ce 32  42
Jong en Oud ce 30  39
Markt en Overheid ce 30  39
Verdienen en Uitgeven ce 22  30
Europa ce 22  30
Totaal 147  193
Keuzeonderwerpen, vaardigheden,
experimenten³
93  207
Totaal 240²  400
³) In te vullen met:
Rekonomie-havo ce/se 13 17
Minimaal 2 keuzeonderwerpen
   Werk en werkloosheid* se 28 37
   Geldzaken se 8 12
   Conjunctuur se 14 18
Vaardigheden, experimenten e.d. overig overig

¹ SL = studielast
² havo: 36 × 4 uur + 32 × 3 uur
* Schatting
Deze verdeling is natuurlijk afhankelijk van het aantal beschikbare lessen in een klas.

Studielast 4/5 havo 2013-2014
  ce/se  lessen  SL¹
Crisis se 11  14
Vervoer ce 24  34
Jong en Oud ce 31  42
Werk ce/se 31 42
Markt en Overheid ce 28  37
Verdienen en Uitgeven ce 21  28
Europa ce 21  30
Totaal 167  227
Rekonomie havo ce/se 13  17
Totaal 180  244
   Geldzaken se 8 12
   Conjunctuur se 14 18
Vaardigheden, experimenten e.d. 38 126
240 400