LWEO

Wijzigingen 2014-2015

 

Van Werk naar Vervoer, Verdienen & Uitgeven, Markt & Overheid en Jong & Oud.
De lesbrief Werk is zodanig herschreven dat alle CE-onderdelen er uit zijn. De CE-onderdelen zijn opgenomen in de lesbrieven Vervoer, Verdienen & Uitgeven, Markt & Overheid en Jong & Oud. Onder de nieuwe naam “Werk en Werkloosheid” is deze lesbrief nu een keuzelesbrief. De wijzigingen zijn als volgt.
Nieuwe hoofdstuk 5 lesbrief Vervoer
Overgenomen uit lesbrief Werk hoofdstuk 3
Begrippen: arbeidsmarkt, aanbod van en vraag naar arbeid, vacature, werkgelegenheid.
Opdrachten: 3.3, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.17.
Overgenomen uit lesbrief Werk hoofdstuk 5
Begrippen: betalingsbereidheid, marktevenwicht, evenwichtsloon, werknemerssurplus, werkgeverssurplus, welvaartswinst, homogeen product, transparant, minimumloon, asymmetrische informatie, markimperfecties.
Opdrachten: 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22.
Nieuwe hoofdstuk 4 lesbrief Verdienen & Uitgeven
Overgenomen uit lesbrief Werk hoofdstuk 3
Begrippen: conjunctuurschommelingen, trendmatige groei, trend, hoogconjunctuur, laagconjunctuur, ruime arbeidsmarkt, krappe arbeidsmarkt.
Overgenomen uit lesbrief Werk hoofdstuk 6
Begrippen: loonstarheid, bezettingsgraad, productiecapaciteit, recessie, conjuncturele werkloosheid.
Opdrachten: 6.7, 6.8, 6.10, 6.11.
Nieuwe hoofdstuk 4 Markt & Overheid
Overgenomen uit lesbrief Werk hoofdstuk 4(§ 4.1 en § 4.2)
Begrippen: minimumjeugdloon, minimumloon, arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden, individuele arbeidsovereenkomst, vakbonden, werkgeversbonden, organisatiegraad, zelfbinding, meeliftersgedrag, free-ridergedrag, collectieve dwang.
Opdrachten: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.18, 4.19, 4.20, 4.26, 6.15.
Jong & Oud
Overgenomen uit Werk § 1.2: budgetlijnen en is SE-stof.
Begrippen: budgetlijn, opofferingskosten.