LWEO

Speciaal havo

Speciaal havo 2014-2015

Markt en Overheid
Van lesbrief Markt en Overheid is een nieuwe druk verschenen. Op een gebruikersbijeenkomst werd duidelijk dat leerlingen regelmatig vastliepen in hoofdstuk 3 bij oligopolie. De welvaartseffecten van het wel of niet samenwerken van oligopolisten was onduidelijk en in de nieuwe druk is dat deel herschreven. Ook andere delen van de lesbrief zijn herschreven om zo de uitleg voor de leerlingen nog duidelijker te maken. Bovendien zijn er diverse extra opgaven toegevoegd. De belangrijkste verschillen met de eerste druk staan hieronder.
Hoofdstuk 1
De opdrachten 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17 en 1.18 zijn vervallen. Aan de zelftest zijn vier open vragen toegevoegd.
Hoofdstuk 2
Aan opdracht 2.8 zijn toegevoegd de vragen: Bereken de winst per stuk (GO – GTK) bij de afzet waar de winst maximaal is (Q**). Bereken de maximale totale winst.
Opdracht 2.10 is gewijzigd en de bijbehorende figuur 2.3 is vervallen. Opdracht 2.10 luidt nu:
a. Bereken de omzet van KPN als er verschillende prijzen voor drie inkomensgroepen worden gehanteerd.
b. Bereken met welk bedrag de omzet van KPN stijgt bij hantering van drie verschillende prijzen ten opzichte van een uniforme prijs. Door de mensen met een hogere betalingsbereidheid een hogere prijs te laten betalen, heeft KPN een deel van het consumentensurplus weten over te hevelen naar het producentensurplus. Dat wordt het afromen van het consumentensurplus genoemd.
c. Leg uit dat KPN een deel van het totale consumentensurplus heeft afgeroomd.
Hoofdstuk 3
Het stuk over Verzonken kosten is herschreven en vanaf § 3.3 is de oude druk niet meer naast de nieuwe druk te gebruiken. De uitleg van oligopolie en kartelvorming is vernieuwd en de opdrachten zijn aangepast. De transferopdrachten en de zelftest zijn ongewijzigd.
Hoofdstuk 4
Aan de zelftest is een opdracht toegevoegd.
Hoofdstuk 6
Er is een transferopdracht toegevoegd en de zelftest is uitgebreid.
Hoofdstuk 7
Aan de zelftest van hoofdstuk 7 zijn twee open vragen toegevoegd.

Verdienen en Uitgeven
De eerste druk 2012 van Verdienen en Uitgeven is licht gewijzigd ten opzichte van de eerste druk 2011.
Er zijn wat tekstuele verbeteringen aangebracht en er zijn een paar aanvullingen. U kunt de aanvullingen downloaden op de docentenwebsite van de LWEO: ga-naar.nl/LWEO. De belangrijkste verschillen zijn:
Hoofdstuk 3
De getallen in figuur 3.5 zijn aangepast, waardoor de antwoorden bij opdracht 3.10 ook veranderen. Er is een paragraaf § 3.5 toegevoegd inclusief twee opdrachten.
Hoofdstuk 5
Aan het eind van § 5.4 is een opdracht toegevoegd.

Speciaal Havo 2013-2014

Lesbrief werk: keuze en verplichte stof
In de lesbrief Werk staan enkele onderdelen die niet verplicht zijn voor het CE en daarom aangemerkt kunnen worden als keuzeonderwerp. Hieronder een overzicht.
Hoofdstuk 1
§ 1.1  keuze (p/a ratio, deelnemingspercentage)
§ 1.2  verplicht, schoolexamenstof, domein B: schaarste
Hoofdstuk 2
Keuze (i/a ratio)
Hoofdstuk 3
Verplicht (domein D: markt)
Hoofdstuk 4
Verplicht (domein F: samenwerken en onderhandelen incl. verplichte context cao-onderhandelingen)
Hoofdstuk 5
Verplicht (domein D: verplichte context arbeidsmarkt)
Hoofdstuk 6
§ 6.1  keuze (werkloosheidspercentage)
§ 6.2  keuze (meten werkloosheid)
§ 6.3  verplicht (I CON 6)
§ 6.4  keuze (natuurlijke werkloosheid)
§ 6.5  keuze (creatie en destructie van banen)
§ 6.6  verplicht (minimumloon)