LWEO

Inleiding

2 Havo / Vwo

Er is voor Fundament een aparte versie voor leerjaar twee en voor leerjaar drie. De lesbrieven Jonge Consumenten, Kiezen en Werken en Samen Leven zijn geschreven voor leerjaar twee. Voor leerlingen in het tweede leerjaar is een ontwikkeling op het niveau van basisvaardigheden gewenst. Met name voor vwo leerlingen zijn op enkele plaatsen plusparagrafen toegevoegd. Voor het schooljaar 2014-2015 zijn de lesbrieven aangepast. Voor inzage in de inhoudsopgave van de herdrukken klik op de desbetreffende lesbrief:
Inhoudsopgave Jonge Consumenten 6e druk 2014
Inhoudsopgave Kiezen en Werken 5e druk 2014
Inhoudsopgave Samen Leven 5e druk 2014
De stof sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Hiernaast komen diverse vaardigheden aan bod. Zo wordt er aandacht besteed aan algemene vaardigheden zoals onderzoeksvaardigheden en informatieverwerkingsvaardigheden en wordt er uitgebreid aandacht besteed aan vakspecifieke vaardigheden, zoals het leren maken van goede samenvattingen voor het vak economie, het aanleren van oplosstrategieën voor opdrachten, het toepassen van kennis in een andere context en het leren omgaan met verhoudingen. Daarnaast ook nog aandacht voor rekenvaardigheden en betoog-, argumentatie- en discussievaardigheden.
Klik HIER voor de lessenplannen.