LWEO

Nieuws

Nieuws

 • nieuwsbrief maart 2017
 • nieuwsbrief november 2016
 • Conjunctuur en competitie
  In de ConjunctuurBekerStrijd van het CBS voorspellen leerlingen de economie van Nederland. Leerlingen wagen zich onder andere aan een voorspelling van het bbp, het aantal werklozen, de huizenprijzen en het aantal faillissementen. De ConjunctuurBekerStrijd brengt abstracte economische concepten meer tot leven. Leerlingen moeten tabellen en grafieken analyseren, korte inhoudelijke artikelen lezen en het nieuws volgen. Een leerzame en uitdagende wedstrijd!
  De ConjunctuurBekerStrijd is geschikt voor leerlingen van havo-5 en vwo-5/6 en past in het concept Goede tijden slechten tijden. Docenten kunnen hun klas(sen) HIER inschrijven op. Hier vindt u ook meer informatie over de wedstrijd. Deelname is gratis. De klas met de beste voorspelling wint de bokaal en een mooie prijs en krijgt een masterclass van de hoofdeconoom van het CBS.
 • nieuwsbrief april 2016
 • LWEO Conferentie op donderdag 9 juni 2016.
  Voor meer informatie klik HIER.
 • nieuwsbrief februari 2016
 • De jaarlijkse studiedag van de Vecon wordt gehouden op 31 maart 2016. De locatie is Hogeschool Windesheim, Campus 2-6, Zwolle.
  Het thema luidt: “ Economische vakken: Toekomstgericht en volop in beweging”. Nadere informatie is te vinden op de website  www.vecon.nl .

15/12/2015 Nieuwsbrief december 2015

10/11/2015 Op dinsdag 1 december 2015 organiseert de LWEO een gebruikersbijeenkomst te Utrecht voor docenten die gebruik maken van de LWEO-methode voor de bovenbouw havo en/of vwo. (inschrijving is gesloten)  Kijk ook hier.
In september 2015 heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de syllabus voor het examen 2017 gepubliceerd. Deze syllabus wijkt voor zowel het havo als het vwo op meerdere punten af van voorgaande syllabi.
Leerlingen die in 2015 in 4 havo, 4 vwo of 5 vwo (vorig jaar 4 vwo) zijn begonnen, werken met lesbrieven die niet alle onderwerpen volledig dekken. Dit moet ‘gerepareerd’ worden.
Op de gebruikersbijeenkomst worden docenten geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerdere syllabi en wat voor consequenties dit heeft voor de voorbereiding op het examen 2017. U krijgt te horen hoe de LWEO de nieuwe onderwerpen aan gaat aanbieden en hoe de verschillende lesbrieven volgend schooljaar aangepast gaan worden.

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht.
Van 15.00 tot 16.00 uur worden de veranderingen voor het havo besproken.
Van 16.00 tot 17.00 uur de veranderingen voor het vwo.

De bijeenkomst is volgeboekt, dus inschrijving is niet meer mogelijk.

10/11/2015 Nieuwsbrief november 2015

22/06/2015 Nieuwsbrief juni 2015

23/04/2015 De LWEO heeft een brief aan CvTE d.d. 22 april 2015 betreffende syllabi Economie 2017. Voor de brief klik HIER.

13/04/2015 Het CBS hanteert vanaf 1 januari 2015 een nieuwe definitie van werkloosheid. Volgens het CBS tellen mensen als werkloze mee als ze geen werk hebben en werk zoeken voor minimaal één uur per week. De beroepsbevolking is door de gewijzigde definitie groter geworden. Voortaan telt iedereen mee die minimaal één uur per week betaald werk verricht. Door de gewijzigde definitie is het werkloosheidspercentage gedaald, omdat het noemereffect groter is dan het tellereffect.

31/03/2015 LWEO Conferentie op donderdag 28 mei 2015. Voor meer informatie klik HIER. Inschrijven is niet meer mogelijk. De conferentie is volgeboekt.

28/01/2015 Studiedag Vecon met als thema “Arbeidsmarkt in beweging”. Donderdag 26 maart 2015. Voor informatie: KLIK HIER.

11/12/2014 Nieuwsbrief december 2014

19/11/2014 Uitslag enquête urenverdeling 2014 vak economie en M&O: klik HIER.

08/09/2014 In de docentenhandleiding van het vwo ontbreken abusievelijk de uitwerkingen van de zelftest hoofdstuk 6 Vraag en Aanbod. Docenten kunnen deze uitwerkingen downloaden van de docentenwebsite. Docenten met toegang tot LWEOplus kunnen ze daar ook ter beschikking stellen voor de leerlingen.
22/04/2014  Nieuwsbrief april 2014
12/02/14 LWEO-conferentie 2014
Op donderdag 5 juni 2014 organiseert de LWEO haar jaarlijkse conferentie. De conferentie is voor (potentiële) gebruikers van de LWEO-methode. In de ochtend zullen Kees van Paridon (hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Wim van Kleef (vakdidacticus UvA) spreken. In de middag worden weer verschillende werkwinkels georganiseerd. Voor meer informatie KLIK HIER.
20/01/14
Het digitale product ‘LWEOplus havo bovenbouw totaal’ komt te vervallen, de digilesbrieven staan voortaan standaard in LWEOplus.
16/01/14 Wijzigingen 2014
2e klasmethode
De methode voor de 2e klas wordt helemaal gewijzigd. Van alle drie de lesbrieven zal een nieuwe druk verschijnen.
havo
De lesbrief Werk wordt uit de methode gehaald. De lesbrief Werk blijft echter nog 1 jaar leverbaar voor scholen die te maken krijgen met overgangsproblemen. Raadpleeg hiervoor de bestelhulp.
Er komt een keuzeonderwerp bij: ‘Werk en Werkloosheid’.
Doordat de verplichte onderwerpen uit de lesbrief Werk naar andere titels gaan, komen hiervan nieuwe drukgangen uit. Dit zijn de lesbrieven Jong en Oud, Vervoer, Markt en Overheid en Verdienen en Uitgeven.
vwo
De lesbrief Arbeidsmarkt wordt uit de methode gehaald.
De lesbrief Kleding wordt gesplitst in twee nieuwe lesbrieven, te weten ‘Vraag en Aanbod’ en ‘Marktgedrag’. (Let op! De nieuwe titel Vraag en Aanbod is dus anders dan die uit het oude programma.)
Door de nieuwe opzet van de methode is het mogelijk dat scholen te maken krijgen met een overgangssituatie, daarom blijven de oude lesbrieven Arbeidsmarkt en Kleding nog leverbaar. Raadpleeg hiervoor de bestelhulp.
Doordat verplichte onderwerpen uit de oude lesbrief Arbeidsmarkt ook naar de lesbrief Mobiliteit gaan, verschijnt hier een nieuwe druk van.
Er verschijnen twee nieuwe keuzeonderwerpen: ‘Arbeid’ en ‘Gedragseconomie’.
14/01/14 Gebruikersbijeenkomst
Op donderdag 23 januari 2014 wordt in Utrecht een gebruikers­bijeen­komst georganiseerd voor docenten die werken met de LWEO-havo- of vwo-methode.
Op deze gebruikersbijeenkomst kunnen docenten vragen stellen aan de schrijvers van de LWEO-methode en ervaringen uitwisselen. Zowel op de havo- als op de vwo-bijeenkomst zal er aandacht zijn voor de grote veranderingen in de LWEO-methodes: nieuwe titels, veranderde volgordes en de studielasturen. Tussen de havo- en vwo-bijeenkomst in presenteren we de nieuwste ontwikkelingen bij de LWEO op digitaal gebied.
13/01/14
De studiedag van de Vecon wordt dit jaar gehouden op 27 maart op de Erasmus School of Economics Rotterdam, met als thema “Duurzaamheid, na de crisis”. Voor meer informatie: zie Vecon.