LWEO

Nieuws

Nieuws

 

16/01/14 Wijzigingen 2014
2e klasmethode
De methode voor de 2e klas wordt helemaal gewijzigd. Van alle drie de lesbrieven zal een nieuwe druk verschijnen.
havo
De lesbrief Werk wordt uit de methode gehaald. De lesbrief Werk blijft echter nog 1 jaar leverbaar voor scholen die te maken krijgen met overgangsproblemen. Raadpleeg hiervoor de bestelhulp.
Er komt een keuzeonderwerp bij: ‘Werk en Werkloosheid’.
Doordat de verplichte onderwerpen uit de lesbrief Werk naar andere titels gaan, komen hiervan nieuwe drukgangen uit. Dit zijn de lesbrieven Jong en Oud, Vervoer, Markt en Overheid en Verdienen en Uitgeven.
vwo
De lesbrief Arbeidsmarkt wordt uit de methode gehaald.
De lesbrief Kleding wordt gesplitst in twee nieuwe lesbrieven, te weten ‘Vraag en Aanbod’ en ‘Marktgedrag’. (Let op! De nieuwe titel Vraag en Aanbod is dus anders dan die uit het oude programma.)
Door de nieuwe opzet van de methode is het mogelijk dat scholen te maken krijgen met een overgangssituatie, daarom blijven de oude lesbrieven Arbeidsmarkt en Kleding nog leverbaar. Raadpleeg hiervoor de bestelhulp.
Doordat verplichte onderwerpen uit de oude lesbrief Arbeidsmarkt ook naar de lesbrief Mobiliteit gaan, verschijnt hier een nieuwe druk van.
Er verschijnen twee nieuwe keuzeonderwerpen: ‘Arbeid’ en ‘Gedragseconomie’.