LWEO

Concept Ruilen over de tijd

‘Concept Ruilen over de tijd’

Deze bundel van De Vro(uwe)lijke Economen beschrijft 23 werkvormen voor het concept Ruilen over de tijd. De inhoudstabel geeft aan welke onderwerpen behandeld kunnen worden met de werkvormen, of het gebruikt kan worden als introductie of oefening/toets voorbereiding, hoeveel tijd het vergt (van de docent) en wat de moeilijkheidsgraad is voor de leerlingen.
De werkvormen zijn gesorteerd op onderwerp. De opdrachten variëren in tijdsduur. Op één na zijn alle werkvormen uit te voeren binnen één lesuur.

Het doel van deze opzet is om de uitvoering van de werkvormen voor de docent zo makkelijk mogelijk te maken, waardoor de drempel om activerende werkvormen toe te passen verlaag wrodt. Een succesvolle les begint met een goede voorbereiding. Per werkvorm staat uitgeschreven wat van te voren gekopieerd moet worden. De les eindigt met een nabespreking, in elke opdracht staan hier aanwijzingen voor.
In een aantal opdrachten wordt verwezen naar internetpagina’s of filmpjes op YouTube. Deze links staan tevens per opdracht verzameld op de www.devrolijkeeconomen.nl Ook de bijlagen van een aantal opdrachten zijn te downloaden van de website, zodat je er ook voor kunt kiezen om de kaartjes in kleur te printen.

‘Concept: Ruilen over de tijd’ is ontwikkeld door De Vro(uwe)lijke Economen, een bondgenootschap van vrolijke economen dat vernieuwende lesideeën bedenkt en uitwisselt. Voor vragen of opmerkingen mail naar: DeVrolijkeEconomen@gmail.com