LWEO

Errata

Aanvullingen & Errata

Ondanks alle inspanningen van de de schrijvers om fouten te vermijden, sluipen er toch altijd weer foutjes in de lesbrieven of uitwerkingen van de lesbrieven. Wij stellen het zeer op prijs als gebruikers van onze methode fouten, omissies of tekortkomingen aan ons melden. Dit kan het makkelijkst door een e-mailtje te sturen naar postbus@lweo.nl Wij danken u bij voorbaat, namens de LWEO.

Errata-Derde klassen Fundament 2014 en 2015

Errata-HAVO-2014 en 2015

Errata_VWO_2014-en-2015

Aanvulling Levensloop Gewogen Gemiddelde _CPI__2015

Aanvullingen lesbrieven havo november 2012 druk 2012 n.a.v. wijzigingen in de syllabus door CvE.

Aanvullingen_lesbrieven_vwo november 2012 druk 2012 n.a.v. wijzigingen in de syllabus door CvE.