LWEO

examenzaken

syllabus havo 2017            syllabus vwo 2017

 • Examenprogramma 2016
  In de syllabus 2016 die nu op de website van examenblad.nl staat, is het volgende op bladzijde 5 toegevoegd:
 • Examenprogramma 2017 gewijzigd
  In september 2015 heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de syllabus voor het examen 2017 gepubliceerd. Deze syllabus wijkt voor zowel het havo als het vwo op meerdere punten af van voorgaande syllabi. Het CvTE heeft nieuwe onderwerpen alsnog toegevoegd. Bekijk de nieuwe havo– en vwo-eisen.Op 1 december 2015 heeft de LWEO een gebruikersbijeenkomst gehouden om docenten in te lichten over de veranderingen in de syllabus voor 2017.
  Download de havo-presentatie en de vwo-presentatie.In januari 2016 verschijnt een appendix op de huidige methodes. Deze wordt op de docentenwebsite van de LWEO geplaatst of is tegen kostprijs bij de LWEO op papier te bestellen.
  Voor het havo gaan in 2016 nieuwe drukgangen verschijnen van de lesbrieven Vervoer, Jong en Oud, Markt en Overheid, Europa en Verdienen en Uitgeven.
  Voor het vwo gaan in 2016 nieuwe drukgangen verschijnen van de lesbrieven Levensloop, Vraag en Aanbod en Economische Crisis.