LWEO

gebruikersbijeenkomsten

  • Op dinsdag 1 december 2015 organiseert de LWEO een gebruikersbijeenkomst te Utrecht voor docenten die gebruik maken van de LWEO-methode voor de bovenbouw havo en/of vwo .In september 2015 heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de syllabus voor het examen 2017 gepubliceerd. Deze syllabus wijkt voor zowel het havo als het vwo op meerdere punten af van voorgaande syllabi. Leerlingen die in 2015 in 4 havo, 4 vwo of 5 vwo (vorig jaar 4 vwo) zijn begonnen, werken met lesbrieven die niet alle onderwerpen volledig dekken.
    Download de havo-presentatie en de vwo-presentatie.
    In januari 2016 verschijnt een appendix op de huidige methodes. Deze wordt op de docentenwebsite van de LWEO geplaatst of is tegen kostprijs bij de LWEO op papier te bestellen.
  • Op donderdag 23 januari 2014 wordt in Utrecht een gebruikers­bijeen­komst georganiseerd voor docenten die werken met de LWEO-havo- of vwo-methode.
    Op deze gebruikersbijeenkomst kunnen docenten vragen stellen aan de schrijvers van de LWEO-methode en ervaringen uitwisselen. Zowel op de havo- als op de vwo-bijeenkomst zal er aandacht zijn voor de grote veranderingen in de LWEO-methodes: nieuwe titels, veranderde volgordes en de studielasturen. Tussen de havo- en vwo-bijeenkomst in presenteren we de nieuwste ontwikkelingen bij de LWEO op digitaal gebied.