LWEO

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3

Wij en het milieu

Consumeren betekent niet alleen dat je iets koopt, het heeft ook andere gevolgen. Consumeren heeft invloed op ons milieu en kan onze leefomgeving bedreigen. Denk hierbij aan:
– de hoeveelheid afval die we produceren;
– het kappen van het tropisch regenwoud;
– de vervuiling van grond en water;
– het broeikaseffect;
– de verzuring van de bossen;
– het lawaai en luchtvervuiling.

 

Links bij hoofdstuk 3

An inconvenient truth
File Sustainable environment.
Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling
Omslag: Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Begrippenlijst

Begrippenlijst De Samenleving hoofdstuk 3

 

duurzaam produceren en consumeren
Het geheel aan activiteiten van producenten gericht op milieu aspecten en eerlijke handel.
meeliftgedrag (= free-ridergedrag)
Gratis profiteren van de inspanningen van anderen.
negatieve externe effecten (= externe kosten)
Onbedoelde gevolgen van productie en/of consumptie die slecht zijn voor het welzijn van anderen en die niet verrekend zijn in de prijs van het product.
positieve externe effecten (= externe baten)
Onbedoelde gevolgen van productie en/of consumptie die positief zijn voor de welvaart van anderen en die niet verrekend zijn in de prijs van het product.

Extra Oefenopgaven

Dit hoofdstuk heeft enkele extra oefenopgaven. Deze kun je als Word-document downloaden door HIER te klikken.