LWEO

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1

Geld

Geld vervult de functies van rekeneenheid, ruilmiddel (betaalmiddel) en spaarmiddel.
Munten en bankbiljetten worden chartaal geld genoemd. Het zijn wettige betaalmiddelen die algemeen geaccepteerd zijn. Giraal geld is geld dat op een bankrekening (betaalrekening, lopende rekening, rekening-courant) staat. Omdat giraal geld niet tastbaar is wordt het ook wel onstoffelijk geld genoemd. Spaargeld is geen geld omdat je er niet mee betalen kunt.
Betalen
Betalen doe je met chartaal of giraal geld. Giraal betalen kan schriftelijk met een acceptgiro of overschrijvingskaart en elektronisch met pinpas, chipknip, creditcard en internet.
Sparen
Chartaal geld thuis bewaren noemen we oppotten. Geld op een spaarrekening zetten of het kopen van aandelen of onroerend goed door gezinnen heet beleggen.

Links:
Eurobankbiljetten en euromunten: videofilmpje (5 minuten) van de ECB.
Contant of cash betalen mag niet onbeperkt: website.
Einde pinpas en contant geld in 2020: zie website.

Leerdoelen hoofdstuk 1

Voordelen en nadelen noemen van verschillende spaarvormen.
Voordelen en nadelen noemen van verschillende betalingsvormen.
De verschillende functies van geld beschrijven: ruilmiddel, rekenmiddel en spaarmiddel.
Begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1

beleggen
Gezinnen en bedrijven zetten geld wat ze tijdelijk niet nodig hebben voor investeringen om in financiële of materiële activa.
chartaal geld
Munten en bankbiljetten.
chipknip
Pasje waarop een bedrag van het rekening-courant tegoed gezet kan worden en waarmee zonder pincode betaald kan worden.
giraal geld
Tegoeden van klanten bij banken in de vorm van een betaalrekening (rekening-couranttegoed). Je kunt op verschillende manieren giraal betalen: met een overschrijvingskaart, met een elektronische overschrijving, met een pinpas of met een creditcard.
investeren
Het aanschaffen van kapitaalgoederen door een onderneming of bedrijf: het kopen van goederen of diensten om er verder mee te produceren.
ontpotten
Uitgeven van opgepot geld.
oppotten
Geld bewaren zonder dat het iets oplevert (renteloos bewaren).
pinpas
Pasje waarmee m.b.v. een pincode betaald kan worden en waarmee bankbiljetten kunnen worden opgenomen.
rekening-couranttegoed
Tegoeden bij een bank die direct opvraagbaar zijn. Het is giraal geld in handen van het publiek.
rekenmiddel
Functie van geld: de waarde van verschillende goederen kan met elkaar vergeleken worden.
ruilmiddel
Functie van geld: je kunt ermee betalen.
spaarmiddel
Functie van geld: je kunt het bewaren.
sparen
Het niet consumeren van een deel van het inkomen.
vermogen
Het geld dat in een onderneming is gestoken om de bezittingen te betalen.

 

Extra Oefenopgaven

Dit hoofdstuk heeft enkele extra oefenopgaven. Deze kun je als Word-document downloaden door HIER te klikken.