LWEO

Europa

Inleiding

In hoofdstuk 1 van de lesbrief Europa verkennen we de oorzaken van internationale handel en het vrije verkeer van kapitaal en arbeid binnen de Europese emeenschap.Dat internationale samenwerking voor alle deelnemende landen voordelen kan opleveren wordt in hoofdstuk 2 nader uiteengezet. In dit hoofdstuk ook uitgebreid aandacht voor het gevangenendilemma. Het stabiliteits- en groeipact vormt de hoofdmoot van hoofdstuk 3. Ondanks het feit dat de eisen waaraan de participerende landen moeten voldoen al snel afgezwakt zijn, wordt er op dit moment weer gepleit voor het instellen van een monetaire autoriteit die hier juist heel streng toezicht op moet houden. Dit als gevolg van de grote overheidstekorten – met alle gevolgen van dien – van landen als Griekenland, Portugal, Spanje en Ierland.In hoofdstuk 4 besteden we aandacht aan de factoren die van invloed zijn op de wisselkoers van de Euro. Hierbij ook aandacht voor de betalingsbalans en het verband tussen de lopende rekening en de kapitaalrekening.

Het laatste hoofdstuk concentreert zich op de samenhangen tussen inflatie, wisselkoers. concurrentiepositie, internationale handel en werkgelegenheid. En natuurlijk hierbij ook aandacht voor het beleid van de Europese Centrale Bank.
Per hoofdstuk krijg je een overzicht van de inhoud, de leerdoelen, de kernbegrippen en enkele oefenopdrachten>
Natuurlijk is dit alles slechts een summiere opsomming en kan dat niet de lesbrief vervangen.