LWEO

hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2

economische kennis door experimenten

Inhoudsopgave hoofdstuk 2
2.1 Gedragseconomie
2.2 Economische gedragsexperimenten
2.3 Zelftest

 

Een stroming die zich bezighoudt met psychologische aspecten van de economie is de gedragseconomie. Gedragseconomen gaan er van uit dat mensen niet rationeel zijn. Veel van hun bevindingen halen gedragseconomen uit experimenten. In gecontroleerde situatie worden mensen gevraagd om bepaalde keuzes te maken.

Bijvoorbeeld bij experimenten naar motivatie en waardering van werk meten gedragseconomen hoe lang en onder welke voorwaarden mensen door willen gaan met bepaalde taken.

Uit experimenten blijkt dat verliesaversie zelfs bij apen te zien is. Dat zou er op kunnen wijzen dat mensen van nature al een afkeer hebben tegen het gevoel dat ze iets dreigen te verliezen.

Links

 

Begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 2

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Extra Oefenopgaven

Dit hoofdstuk heeft nog geen extra oefenopgaven.