LWEO

hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3

De overheid en gedragseconomie

Inhoudsopgave hoofdstuk 3
3.1 Donorschap
3.2 Ingrijpen bij marktfalen
3.3 Economisch denken en invloed op de overheid
3.4 Zelftest

 

Overheden van verschillende landen beginnen gedragseconomie te erkennen als hulpmiddel binnen hun beleid. Verder grijpt de overheid steeds vaker in bij marktfalen. Te invloedrijke marketingstrategieën die bedrijven loslaten op consumenten worden tegengegaan.

Het meer beïnvloeden van de keuzes die consumenten maken buiten het beïnvloeden van de prijs wordt nudging genoemd.

Links

Begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Extra Oefenopgaven

Dit hoofdstuk heeft nog geen extra oefenopgaven.