LWEO

Markt en Overheid

Inleiding

In de lesbrief Markt en Overheid staan de verschillende marktvormen centraal. Achtereenvolgens komen aan bod de markt van volkomen concurrentie, de monopolistische markt, het oligopolie en monopolistische concurrentie.
De markt levert niet altijd de door de overheid gewenste uitkomsten. Zo kan de prijs van een product te hoog of te laag zijn, voldoen de producten niet aan de gewenste kwaliteit of worden producten niet gemaakt terwijl er wel behoefte aan is. Welzijn en milieu kunnen motieven zijn voor de overheid om in te grijpen.
Per hoofdstuk krijg je een overzicht van de inhoud, de leerdoelen, de kernbegrippen en enkele oefenopdrachten.
Natuurlijk is dit alles slechts een summiere opsomming en kan dat niet de lesbrief vervangen.
Videofilmpje over kenmerken/eigenschappen van marktvormen: 15 min