LWEO

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6

Wat moet ik met mijn oude telefoon?

Inhoudsopgave hoofdstuk 6
6.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
6.2 Duurzaam produceren
6.3 Transfer
6.4 Zelftest
Leerdoelen hoofdstuk 6

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houden bedrijven rekening met de drie p’s: people, planet, profit.
People
Hierbij gaat het zowel om het eigen personeel, hoe is de medezeggenschap geregeld, hoe is de man-vrouwverhouding, worden er minder valide arbeidskrachten en langdurig werklozen te werk gesteld, als om de mensen buiten het bedrijf zoals de behartiging van de mensenrechten, kinderarbeid, omkoping en fraude en het armoedevraagstuk.
Planet
Hierbij wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de productie voor het milieu. Wordt er milieuvriendelijk geproduceerd, is er sprake van duurzame technologische ontwikkelingen en worden afgedankte producten gerecycled.
Profit
Op welke manier wordt winst gemaakt en wat wordt er met de winst gedaan.
Duurzaam produceren
Bij bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, gaat duurzaamheid van produceren voor de winstgevendheid op korte termijn. Duurzaam produceren betekent dat de productie van nu niet ten koste gaat van de productiemogelijkheden in de toekomst.
Welvaart
Hoe meer we produceren en consumeren, hoe hoger het nationaal product en hoe hoger de welvaart. Maar meer produceren en consumeren staat in strijd met duurzaamheid. Wordt duurzaamheid meegenomen in het begrip welvaart, dan vermindert de welvaart door de manier waarop er nu geproduceerd/geconsumeerd wordt.

Links
Duurzaam produceren: video NTR (15 minuten).
Fair Trade: de naam zegt het al!
Schone kleren campagne: wie draagt er nog kleren die met kinderarbeid gemaakt zijn!
Triodos: ook banken kunnen maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Groene economie: een lachertje
Leerdoelen hoofdstuk 6
Leerlingen kunnen:
• uitleggen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen negatieve externe effecten van productie vermindert.
• uitleggen dat er spanningen zijn tussen duurzaamheid als welvaartsmaatstaf en het nationaal inkomen of nationaal product als welvaartsmaatstaf.

Kernbegrippen hoofdstuk 6
Penetratiegraad – recycling – maatschappelijk verantwoord ondernemen – people – planet – profit – duurzaam produceren.

Begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 6

duurzaam produceren
De huidige productie gaat niet ten koste van productie in de toekomst.
maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bedrijven die naast winst als doelstelling rekening houden met het effect van hun activiteiten op het milieu en op menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Er wordt rekening gehouden met de drie p’s: people, planet, profit.
penetratiegraad
Het deel van de potentiële consumenten dat het product ook feitelijk heeft gekocht uitgedrukt in een percentage.
people
Rekening houden met de gevolgen van de productie voor mensen binnen en buiten de onderneming.
planet
Rekening houden met de gevolgen van de productie voor het (leef)milieu.
profit
Hoe is de winst behaald en wat wordt er mee gedaan.
recycling
Het verwerken van afvalmaterialen in een nieuw productieproces.

Extra Oefenopgaven

Dit hoofdstuk heeft enkele extra oefenopgaven. Deze kun je als Word-document downloaden door HIER te klikken.