LWEO

ongelijkheid hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1

Ongelijkheid in inkomen en vermogen

1.1 Ongelijkheid
1.2 Wat verstaan we onder inkomen en vermogen?
1.3 Hoe meten we ongelijkheid?
1.4 Zelftest

Ongelijkheid
Een korte verkenning van ongelijkheid zoals die uit de statistieken van bijvoorbeeld de Oeso blijkt.

Wat verstaan we onder inkomen en vermogen?
Het gebruik van beide alledaagse begrippen leidt tot verwarring en onzuiverheden als we niet goed kijken wat we daar onder verstaan. Zo zijn er verschillende inkomensbegrippen. En vervolgens: uit vermogen kan inkomen ontstaan, maar ook: uit inkomen kan vermogen komen. Hoe zit dat dan?

Hoe meten we ongelijkheid?
Er zijn verschillende manieren om ongelijkheid te meten en weer te geven:

  • de parade van Pen
  • de lorenzcurve
  • de gini-coëfficiënt
  • decielen en andere groepen

Links

 

Leerdoelen hoofdstuk 1
Leerlingen kunnen:
• verschillende inkomensbegrippen toelichten.
• uitleggen op welke manieren je inkomens- en vermogensverschillen kunt meten.
• uitleggen welke voor- en nadelen de meetmethoden hebben.

Begrippenlijst

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Extra Oefenopgaven

Dit hoofdstuk heeft (nog) geen extra oefenopgaven.