LWEO

nieuws van buiten

  • Conjunctuur en competitie
    In de ConjunctuurBekerStrijd van het CBS voorspellen leerlingen de economie van Nederland. Leerlingen wagen zich onder andere aan een voorspelling van het bbp, het aantal werklozen, de huizenprijzen en het aantal faillissementen. De ConjunctuurBekerStrijd brengt abstracte economische concepten meer tot leven. Leerlingen moeten tabellen en grafieken analyseren, korte inhoudelijke artikelen lezen en het nieuws volgen. Een leerzame en uitdagende wedstrijd!
    De ConjunctuurBekerStrijd is geschikt voor leerlingen van havo-5 en vwo-5/6 en past in het concept Goede tijden slechten tijden. Docenten kunnen hun klas(sen) HIER inschrijven op. Hier vindt u ook meer informatie over de wedstrijd. Deelname is gratis. De klas met de beste voorspelling wint de bokaal en een mooie prijs en krijgt een masterclass van de hoofdeconoom van het CBS.
  • 13/04/2015 Het CBS hanteert vanaf 1 januari 2015 een nieuwe definitie van werkloosheid. Volgens het CBS tellen mensen als werkloze mee als ze geen werk hebben en werk zoeken voor minimaal één uur per week. De beroepsbevolking is door de gewijzigde definitie groter geworden. Voortaan telt iedereen mee die minimaal één uur per week betaald werk verricht. Door de gewijzigde definitie is het werkloosheidspercentage gedaald, omdat het noemereffect groter is dan het tellereffect.
  • 28/01/2015 Studiedag Vecon met als thema “Arbeidsmarkt in beweging”. Donderdag 26 maart 2015. Voor informatie: KLIK HIER.