LWEO

docentenwebsite

Docentenwebsite

De beveiligde docentenwebsite is toegankelijk voor scholen die er een abonnement op hebben. Een abonnement kost € 55 per schooljaar. De website geeft toegang tot:
• 355 opgaven met open vragen gerangschikt per lesbrief;
• 1.800 meerkeuzevragen, gerangschikt per lesbrief (in Wintoets en in Word);
• alle examens in Word vanaf 2000 voor havo en vwo;
• praktische opdrachten;
• antwoorden op de zelftesten en bouwstenen die in de lesbrieven staan;
• uitwerkingen van de opdrachten uit de lesbrieven;
• experimenten.

privacybijsluiter docentenwebsite