LWEO

Cartoons

De econoom Peter Pennartz is de geestelijk vader van Henk Argeloos en Bob van Zwendelen. Hij tekent de
cartoons voor de vwo-lesbrieven van de LWEO.

Henk Argeloos    Bob van Zwendelen 
 Henk  Bob

   
Illustrator en landbouwkundig ingenieur Olivier Rijcken tekent de cartoons voor de havo-lesbrieven van de LWEO.