LWEO

De LWEO-methode

De LWEO-methode

De LWEO bv is voortgekomen uit de stichting Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs en geeft lesbrieven economie uit voor het middelbaar onderwijs (havo en vwo). De economiemethode van de LWEO wordt geschreven door leraren die zelf met het lesmateriaal werken. Zij putten uit eigen ervaring en nemen opmerkingen van andere gebruikers mee bij het voortdurend verbeteren van de methode. Omdat de methode snel aanpasbaar is, kunnen actuele economische ontwikkelingen en nieuwe didactische inzichten meteen verwerkt worden.

Concepten en contexten
Het examenprogramma wil dat leerlingen door een economische bril leren kijken naar de werkelijkheid. Daarom worden in de LWEO-methode concepten aangeleerd binnen contexten. In de LWEO-lesbrieven staan transferopdrachten, waarbij de leerlingen een of meer concepten moeten toepassen in een andere context. Zo raken leerlingen bedreven in het gebruik van de geleerde concepten binnen nieuwe contexten. In de LWEO-methode komen alle examenonderwerpen aan bod, de methode geeft eveneens ruim aandacht aan speltheorie. Experimenten sluiten aan bij de methode.

De LWEO havo-methode bestaat voor het examen 2023 en verder uit zes lesbrieven en vijf keuzeonderwerpen:

 lesbrieven  keuzeonderwerpen
Crisis (SE-onderwerp) Geldzaken
Vragers en Aanbieders Conjunctuur  
Jong en Oud Werk en Werkloosheid
Markt en Overheid Keuzegedrag
Europa       Ongelijkheid (havo/vwo)
Verdienen en Uitgeven  extra
Rekonomie

 

De vwo-methode voor het examen van 2023 en verder bestaat uit zeven lesbrieven en vijf keuzeonderwerpen:

 lesbrieven  keuzeonderwerpen
Levensloop Monetaire Zaken
Vraag en Aanbod Economische Modellen      
Marktgedrag Arbeid 
Marktresultaat en Overheidsinvloed Gedragseconomie 
Welvaart Ongelijkheid (havo/vwo)
Economisch Beleid        extra
Wereldeconomie Rekonomie-vwo