LWEO

docentenpresentatie

docentenpresentatie

Docenten die geen LWEOplus Totaal voor hun leerlingen bestellen, kunnen toch de digitale lesbrieven in de klas gebruiken door middel van de website Docentenpresentatie. Met deze site hebben alle docenten van de school toegang tot de digitale lesbrieven. De lesbrieven kunnen in de les op het digitale schoolbord geprojecteerd worden, de docent kan aantekeningen maken, tekst markeren, lijnen trekken in grafieken en plaatjes uploaden. Zolang een school het product afneemt blijven de aantekeningen van de vorige schooljaren beschikbaar. De site Docentenpresentatie kost per schoollocatie € 20 per schooljaar.

privacybijsluiter docentenpresentatie