LWEO

lesbrieven

Lesbrieven

De LWEO-lesbrieven zijn zeer geschikt voor zelfstandig werken en leren. In elke lesbrief wisselen uitleg, opdrachten en praktijkvoorbeelden elkaar af. De economische werkelijkheid is aanwezig in talrijke krantenknipsels, tabellen, grafieken en stukken tekst waarin praktijksituaties worden geschetst. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn zelftesten opgenomen. De zelftesten bevatten kennis- en inzichtvragen die duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Met de kennisvragen kan de leerling nagaan of hij de stof begrepen heeft. De inzichtvragen bieden een goede voorbereiding op toetsen, het schoolexamen en het centraal examen. Daarnaast zijn studieaanwijzingen en leerdoelen opgenomen in voor leerlingen begrijpelijke taal.

Dyslexie en slechtziendheid
Voor leerlingen met leesproblemen of dyslexie kunnen de lesbrieven op A3-formaat en de uitwerkingen op A4-formaat besteld worden. Deze zogenoemde XL-lesbrieven zijn duurder (1,7 × de adviesprijs), hebben een langere levertijd en kunnen alleen rechtstreeks bij de LWEO besteld worden (tel. 020-6700270).
Voor meer informatie over leesproblemen: Dedicon.