LWEO

LWEOplus Totaal

LWEOplus totaal

In LWEOplus Totaal is het product LWEOplus uitgebreid met de lesbrieven in digitale vorm. LWEOplus Totaal wordt geopend binnen de browser van het gebruikte apparaat, het systeem is alleen online te gebruiken en device onafhankelijk. Net als bij LWEOplus bepaalt de docent hoe de website van de leerling eruitziet en met welke lesbrieven de leerling in de loop van het jaar gaat werken.

Leerlingen kunnen in de lesbrieven antwoorden en aantekeningen noteren, tekst markeren of onderstrepen, lijnen trekken in grafieken en plaatjes uploaden. Als de leerling het product in het nieuwe schooljaar van de bovenbouw weer aanschaft, worden de aantekeningen naar de volgende klas meegenomen.

De docent kan aantekeningen in de digitale lesbrieven plaatsen en de lesbrieven in de les projecteren door zijn apparaat aan te sluiten op een digitaal schoolbord. De docent kan zijn aantekeningen delen met zijn leerlingen of met de collega’s van zijn school. Aantekeningen kunnen over meerdere jaren bewaard worden. Wanneer de leerlingen LWEOplus Totaal in gebruik hebben, heeft de docent hier automatisch toegang toe. Het product wordt per leerling, per schooljaar besteld.

privacybijsluiter LWEOplus