LWEO

tweetalig onderwijs (tto)

Tweetalig onderwijs (tto)

Voor de derde klassen is een Engelstalige versie van de lesbrieven ‘Kopen en Werken’ en ‘De Samenleving’ beschikbaar. De lesbrieven ‘Buying and Working’ en ‘Society’ zijn een kopie van de Nederlandse versies, zodat een klas met tweetalig onderwijs hetzelfde lesprogramma kan krijgen als de gewone klassen. Er kunnen dus dezelfde proefwerken gegeven worden. Er zijn extra oefenopgaven en proefwerkopgaven in het Engels beschikbaar voor de docenten.