LWEO

Oefen Adapt

Oefen Adapt

Oefen Adapt voor de havo bovenbouw is een digitaal adaptief toetssysteem, dat de LWEO heeft uitgebracht als aanvulling op de papieren lesbrieven en de lesbrieven in LWEOplus totaal. De zelftesten uit de lesbrieven kunnen hierin digitaal gemaakt worden. Daarnaast zijn er extra opdrachten in het systeem opgenomen, zodat leerlingen kunnen oefenen met onderwerpen waar ze moeite mee hebben. Op ieder antwoord wordt feedback gegeven. Door oefentoetsen te maken krijgen leerlingen zicht op wat ze wel of niet beheersen van de lesstof.

Bij Oefen Adapt bepaalt de docent wat leerlingen te zien krijgen en wat ze oefenen. Hij kan ook eigen lesmateriaal toevoegen. De docent kan de voortgang van iedere leerling afzonderlijk volgen en ziet meteen op welk onderdeel een leerling goed scoort of niet.

Oefen Adapt wordt per leerling, per schooljaar besteld.

Om Oefen Adapt bovenbouw havo te bekijken kunt u een gratis demo-account aanvragen door een e-mail te sturen naar postbus@lweo.nl.

presentatie Adapt
minihandleiding Adapt
privacybijsluiter Adapt