LWEO

lesideeën

Lesideeën

De Vrolijke Economen hebben lesbundels gemaakt met lesideeën bij concepten uit het Teulingsprogramma en een bundel bij het vak Bedrijfseconomie. Door spel, groepsopdrachten, puzzelen komen de leerlingen op een andere manier in aanraking met een specifiek concept. De LWEO geeft deze bundels uit.