LWEO

onderbouw

Onderbouw

De LWEO heeft twee (papieren) economiemethoden ontwikkeld voor de onderbouw havo/vwo: Fundament voor de tweede klas en Fundament voor de derde klas. Daarnaast wordt een digitale methode uitgebracht: Methode Adapt 3e klas.

Kenmerken van de LWEO-methode voor de onderbouw
• Aansluiting bij de belevingswereld van de leerling.
• Het zijn doemethodes. Opdrachten zetten leerlingen aan tot het verwerken van de leerstof.
• Door de opdrachten in de methode selectief te gebruiken kan er gedifferentieerd worden tussen havo- en vwo-leerlingen.
• In de docentenhandleiding is een apart traject voor havo- en vwo-leerlingen opgenomen.
• Het taalgebruik is eenvoudig.
• Nadruk op toepasbare kennis en praktische vaardigheden.
• Aandacht voor onderzoeksvaardigheden.
• Oriëntatie op de tweede fase. Er is zowel aandacht voor het vak economie als voor het vak bedrijfseconomie.
• Ruimte voor standpuntbepaling over (eenvoudige) economische vraagstukken.
• Veel aandacht voor het nieuwe rekenen.
• In de bouwstenen leren leerlingen de concepten toe te passen in een andere context.

Referentieniveau rekenen
In de onderbouwmethode wordt veel aandacht besteed aan het referentieniveau rekenen dat leerlingen moeten bereiken op het havo en vwo. Leerlingen worden uitgedaagd om meer te kunnen dan het niveau dat minimaal vereist is. Alle rekenonderwerpen die geschikt zijn om te behandelen bij het vak economie zijn in de LWEO-methode opgenomen.

Didactiek
Het lesmateriaal is zeer geschikt voor zelfstandig werkende leerlingen. De docent kan kiezen uit klassikaal lesgeven of de leerlingen in groepjes laten werken. Leerlingen kunnen de tekst zelfstandig doorwerken en de opdrachten maken. Met behulp van de antwoordenboekjes of LWEOplus kunnen de leerlingen zelf hun antwoorden verbeteren. Extra bouwsteenopdrachten bieden de mogelijkheid om aan niveau- en tempoverschillen tussen leerlingen tegemoet te komen.

Engelstalig
Voor 3 havo/vwo wordt ook een Engelstalige methode uitgegeven, welk een exacte vertaling is van de Nederlandstalige methode voor 3 havo/vwo:
• Buying and Working
• Society