LWEO

2 havo / vwo

2 havo / vwo

De lesbrieven Jonge Consumenten, Kiezen en Werken en Samen Leven zijn geschreven voor leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. De lesstof sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen en draagt bij aan de ontwikkeling van verschillende basisvaardigheden.

De leerlingen leren hun kennis toepassen in verschillende contexten, ze doen onderzoeksvaardigheden op en maken samenvattingen voor het vak economie. Rekenvaardigheden en betoog-, argumentatie- en discussievaardigheden komen ook aan bod. Voor vwo-leerlingen zijn aparte paragrafen toegevoegd.
In 2022 zijn de lesbrieven aangepast.