LWEO

Jonge Consumenten

Jonge Consumenten

In de lesbrief Jonge Consumenten besteden we aandacht aan:
– de huishoudens: hoe komen ze aan geld en wie heeft belangstelling voor de bestedingen van de huishoudens?
– rekenvaardigheden zoals afronden, gemiddeldes en het rekenen met procenten;
– kopen en betalen en het maken van keuzes.

Inhoudsopgave Jonge Consumenten