LWEO

lessenplan

Lessenplan

Het lessenplan kan een hulpmiddel zijn bij het maken van een studiewijzer en bij de planning van de leerstof over het schooljaar heen. Het gaat uit van een rooster van 50 minuten. Er is geen rekening gehouden met het maken en bespreken van toetsen. In het lessenplan wordt aangegeven waar een onderscheid tussen havo- en vwo/gymnasium-leerlingen kan worden gemaakt. Sommige bouwstenen kosten veel tijd en moeten (deels) als praktische opdracht buiten de reguliere lessen worden gemaakt.

Lessenplan 2 havo / vwo 2022-2023 (Word)