LWEO

3 havo / vwo

3 havo / vwo

LWEO-methode Fundament voor 3 havo / vwo bestaat uit twee lesbrieven:
• Kopen en Werken (Buying and Working)
• De Samenleving (Society)

Van de Nederlandse lesbrieven is een Engelstalige versie ontwikkeld, die een exacte kopie is van de Nederlandstalige methode voor 3 havo/vwo:
• Buying and Working
• Society.
In een klas met tweetalig onderwijs kan zo hetzelfde programma gegeven worden als in de gewone klassen.