LWEO

De Samenleving

De Samenleving

In De Samenleving komen een aantal vraagstukken aan de orde die de (wereld)maatschappij als geheel betreffen. Hoofdstuk 1 heeft internationale handel als onderwerp. Belangrijk voor elk land is of het goederen die onmisbaar zijn, kan kopen in het buitenland (importeren). Daartoe moet het natuurlijk zelf wel goederen exporteren om deze import te kunnen betalen. In hoofdstuk 2 wordt de rol van de overheid bekeken in relatie tot de productie. De overheid maakt zelf ook goederen maar heeft eigenlijk geen echte omzet, zoals bedrijven die hebben. Via het innen van belastingen financiert de overheid allerlei projecten. Als afsluiting van de methode komen we nog eens terug op een actueel probleem: het milieu. Moet je er als eenling naar streven het milieu te redden? Is er iets te doen aan de milieuproblemen? Wat zijn externe effecten?