LWEO

De Samenleving

De Samenleving

In De Samenleving komen vraagstukken aan de orde die de (wereld)maatschappij als geheel betreffen. Hoofdstuk 1 heeft internationale handel als onderwerp. Belangrijk voor elk land is of het goederen die onmisbaar zijn, kan kopen in het buitenland (importeren). Daartoe moet het natuurlijk zelf wel goederen exporteren om deze import te kunnen betalen. In hoofdstuk 2 wordt de rol van de overheid bekeken in relatie tot de productie. De overheid maakt zelf ook goederen maar heeft eigenlijk geen echte omzet, zoals bedrijven die hebben. Via het innen van belastingen financiert de overheid allerlei projecten. Als afsluiting van de methode kijken we naar de toekomst. Nederland op weg naar een circulaire economie.