LWEO

Kopen en Werken

Kopen en Werken

In de eerste vier hoofdstukken van de lesbrief Kopen en Werken wordt het gezichtspunt van de mens als consument ingenomen. Wat zijn bestedingen, wat is nationaal inkomen, hoe maak je een begroting, wat doe je als je geld tekort komt, is kopen op afbetaling aantrekkelijk, hoeveel rente moet je betalen als je geld leent, welke behoeften heeft de consument, welke gevolgen heeft het consumentengedrag voor het milieu?

In hoofdstuk 5 en 6 van Kopen en Werken kijken we naar de bedrijven als producent. Hoofdstuk 5 is een eerste kennismaking met het vak Bedrijfseconomie. Bedrijven willen winst maken. Er wordt uitgebreid ingegaan op de kosten, zoals afschrijvingskosten, rentekosten, transportkosten, enzovoort. In hoofdstuk 6 wordt de techniek van het boeken van bedragen op een balans en een resultatenrekening geleerd.

Hoofdstuk 7 gaat over verzekeren, zowel de particuliere verzekeringen als de collectieve verzekeringen komen aan bod. Hoofdstuk 8 gaat over vraag en aanbod op de goederenmarkt en in hoofdstuk 9 wordt de arbeidsmarkt bekeken.