LWEO

Kopen en Werken

Kopen en Werken

In de lesbrief Kopen en Werken (3e druk) voor de derde klas wordt een blik geworpen op de vakken ‘economie’ en ‘bedrijfseconomie’ in de bovenbouw van havo en vwo. De hoofdstukken 1, 2, 6 en 7 behandelen voornamelijk onderwerpen die met het vak (algemene) economie te maken hebben. In de hoofdstukken 4 en 5 gaat het meer over onderwerpen uit het vak bedrijfseconomie. De overige hoofdstukken 3 en 8 betreffen onderwerpen die betrekking hebben op zowel economie als bedrijfseconomie.

Elk hoofdstuk gaat uit van de leerling. Er wordt een probleem geschetst en gevraagd hoe de leerling daar zelf in staat, bijvoorbeeld zakgeld of een bijbaantje, wanneer mag je in een supermarkt werken, spaar je, wil je later een eigen bedrijf? Daarna wordt de context uitgewerkt en komt de theorie aan bod. In diverse hoofdstukken komen vaardigheden aan bod, zoals rekenen of tabellen lezen.

In het eerste hoofdstuk van Kopen en Werken komt het maken van een begroting aan de orde en wordt ook gekeken naar de begroting van de overheid. De behandeling daarvan zal ongeveer rond Prinsjesdag zijn en daar sluit dit hoofdstuk mooi bij aan.

Hoofdstuk 2 gaat over de verdeling van het inkomen en het maken van een lorenzcurve. Het meten van welvaart kan met het bbp, maar er zijn alternatieven zoals de HDI en het groen bbp. In hoofdstuk 3 worden rekenvaardigheden besproken. De context is steeds sparen en lenen.

De hoofdstukken 4 en 5 van Kopen en Werken kijken naar de bedrijven als producent. Deze hoofd-stukken stellen al heel wat hogere eisen aan de leerlingen dan de eerste drie. Hoofdstuk 4 is een eerste kennismaking met het vak bedrijfseconomie. Bedrijven willen winst maken. Ze verkopen hun spullen, ontvangen omzet, trekken daar de inkoopwaarde van af zodat ze de brutowinst kennen. Na aftrek van alle bedrijfskosten blijft dan het bedrag voor eigenaren over, de nettowinst. Uitgebreid wordt op de kosten ingegaan: afschrijvingskosten, rentekosten, transportkosten, enzovoort. Ten slotte wordt de techniek van het boeken van bedragen op een balans en een resultatenrekening geleerd.

Hoofdstuk 6 gaat over vraag en aanbod op de markt en wordt ook de arbeidsmarkt bekeken. In hoofdstuk 7 komt de consument aan bod en hoofdstuk 8 gaat over financiële zelfredzaamheid.

Kopen en Werken 2e druk
In de eerste vier hoofdstukken van de lesbrief Kopen en Werken wordt het gezichtspunt van de mens als consument ingenomen. Wat zijn bestedingen, wat is nationaal inkomen, hoe maak je een begroting, wat doe je als je geld tekort komt, is kopen op afbetaling aantrekkelijk, hoeveel rente moet je betalen als je geld leent, welke behoeften heeft de consument, welke gevolgen heeft het consumentengedrag voor het milieu?

In hoofdstuk 5 en 6 van Kopen en Werken kijken we naar de bedrijven als producent. Hoofdstuk 5 is een eerste kennismaking met het vak Bedrijfseconomie. Bedrijven willen winst maken. Er wordt uitgebreid ingegaan op de kosten, zoals afschrijvingskosten, rentekosten, transportkosten, enzovoort. In hoofdstuk 6 wordt de techniek van het boeken van bedragen op een balans en een resultatenrekening geleerd.

Hoofdstuk 7 gaat over verzekeren, zowel de particuliere verzekeringen als de collectieve verzekeringen komen aan bod. Hoofdstuk 8 gaat over vraag en aanbod op de goederenmarkt en in hoofdstuk 9 wordt de arbeidsmarkt bekeken.