LWEO

LWEOplus Totaal

LWEOplus Totaal

Bij LWEOplus Totaal is de website LWEOplus uitgebreid met de lesbrieven. De papieren lesbrieven zijn een-op-een omgezet naar digitale lesbrieven, die worden geopend binnen de browser van het gebruikte apparaat. Het systeem is alleen online te gebruiken en device onafhankelijk.

Net als bij LWEOplus bepaalt de docent hoe de website van de leerling eruitziet en met welke lesbrieven de leerling in de loop van het jaar gaat werken. Leerlingen kunnen in de lesbrieven aantekeningen maken, tekst markeren, lijnen trekken in grafieken en plaatjes uploaden. Ook aantekeningen van de docent kunnen door de leerlingen overgenomen worden. Een papieren lesbrief is dus niet meer nodig. In de bovenbouw worden alle aantekeningen die een leerling heeft gemaakt meegenomen naar de volgende klas, als het product in het nieuwe schooljaar weer wordt aangeschaft.

De docent kan aantekeningen plaatsen in de lesbrieven en hij kan de lesbrieven in de les projecteren op een digitaal schoolbord. De docent kan zijn aantekeningen delen met zijn leerlingen of met de collega’s van zijn school. Aantekeningen kunnen over meerdere jaren bewaard worden. Wanneer de leerlingen LWEOplus Totaal gebruiken, heeft de docent er automatisch toegang toe. Het product wordt per leerling, per schooljaar besteld.

privacybijsluiter LWEOplus