LWEO

vwo bovenbouw

Concepten en contexten
Het examenprogramma wil bereiken dat leerlingen door een economische bril leren kijken naar de werkelijkheid. Daarom worden in de LWEO-methode concepten aangeleerd binnen contexten en wordt van leerlingen gevraagd om de aangeleerde concepten steeds toe te passen binnen nieuwe contexten. Bijna elk hoofdstuk wordt afgesloten met minimaal één transferopdracht waarbij de leerling een of meer concepten uit het hoofdstuk moet toepassen in een andere context.

In de LWEO-methode is ook aandacht voor speltheorie en experimenten en alle onderwerpen van het examenprogramma komen aan bod.
De vwo-methode voor het examen van 2023 en verder bestaat uit zeven lesbrieven en vijf keuzeonderwerpen:

 lesbrieven  keuzeonderwerpen
Levensloop Monetaire Zaken
Vraag en Aanbod Economische Modellen      
Marktgedrag Arbeid 
Marktresultaat en Overheidsinvloed Gedragseconomie 
Welvaart Ongelijkheid (havo/vwo)
Economisch Beleid        extra
Wereldeconomie Rekonomie-vwo

 
De vwo-methode voor het examen van 2022 bestaat uit zes lesbrieven en vijf keuzeonderwerpen:

 lesbrieven  keuzeonderwerpen
Levensloop Monetaire Zaken
Vraag en Aanbod Economische Modellen      
Marktgedrag Arbeid 
Mobiliteit Gedragseconomie 
Economische Crisis                           Ongelijkheid (havo/vwo)
Wereldeconomie  extra
Rekonomie-vwo

Meer informatie over het examenprogramma:
SLO
CvTE
Cito