LWEO

Adapt bovenbouw vwo

Adapt bovenbouw

Adapt bovenbouw is een digitaal adaptief toetssysteem, dat de LWEO heeft uitgebracht als aanvulling op de reguliere havo- en vwo-methode. De zelftesten uit de lesbrieven kunnen hierin digitaal gemaakt worden. Daarnaast zijn er extra opdrachten, zodat leerlingen de onderwerpen kunnen oefenen waar ze moeite mee hebben. Op elk antwoord wordt feedback gegeven. Leerlingen kunnen per hoofdstuk inzicht krijgen in wat ze wel of niet beheersen van de stof.

De docent bepaalt wat zijn leerlingen te zien krijgen en wat ze oefenen. Hij kan ook eigen lesmateriaal toevoegen. De docent heeft inzicht in de voortgang van elke leerling afzonderlijk en ziet meteen op welk onderdeel een leerling goed scoort of niet.

De opdrachten zijn op leerniveau gelabeld volgens het mbta-principe: memoriseren, begrijpen, toepassen en analyseren. Het oefensysteem is adaptief: als een leerling moeite heeft met een onderwerp dan kan er extra op worden geoefend. Leerlingen krijgen meteen feedback op een gegeven antwoord, als dat door de docent zo is ingesteld. Een fout antwoord kan zo meteen inhoudelijk worden gecorrigeerd.

Docenten hebben binnen Adapt zicht op de voortgang van iedere leerling afzonderlijk en van de groep als geheel. De docent kan de resultaten van zijn groep vergelijken met de scores van het landelijk gemiddelde en hij kan zien welke opdracht vaak fout beantwoord wordt en besproken moet worden.

Om Adapt bovenbouw te bekijken kunt u een gratis demo-account aanvragen door een e-mail te sturen naar postbus@lweo.nl.

presentatie Adapt
minihandleiding Adapt
privacybijsluiter Adapt