LWEO

lesbrieven en domeinen vwo

Lesbrieven en domeinen vwo

De syllabus voor het vwo-examen 2023 is gewijzigd t.o.v. de syllabus 2022.
Dit heeft voor veel lesbrieven consequenties: informatie t.b.v. examens 2023. bestellingen in 2021 (pdf)

Concepten en contexten per lesbrief 2019-2020 (Word)
Concepten en contexten per lesbrief 2018-2019 (Word)

vwo 2020-2021  domein  domein domein domein  domein  domein  domein domein  domein   
A    B       C      D      E     F     G     H      I    SE/CE 
Levensloop × × ×  × ×  ×  × × CE
Vraag en Aanbod ×  × × × × × CE
Marktgedrag × × × CE
Mobiliteit × × × × × × CE
Economische Crisis × × × ×  × × × CE
Wereldeconomie × × × × × CE
Rekonomie × SE/CE
Keuzeonderwerpen
Monetaire Zaken
Economische Modellen
Arbeid
Gedragseconomie
Ongelijkheid (havo/vwo)

Verdeling over 4, 5 en 6 vwo