LWEO

lesbrieven en domeinen vwo

Lesbrieven en domeinen vwo

De syllabus voor het vwo-examen 2023 is gewijzigd t.o.v. de syllabus 2022.
Dit heeft voor veel lesbrieven consequenties: informatie t.b.v. examens 2023. bestellingen in 2021 (pdf)

Op de docentenwebsite staat onder divers een overzicht van de domeinen uitgesplitst naar lesbrief en naar hoofdstuk.

examen 2023 domein  domein domein domein  domein  domein  domein domein  domein   
  A    B       C      D      E     F     G     H      I    SE/CE 
Levensloop × × ×    × ×  ×  × × CE
Vraag en Aanbod ×      × × × × ×   CE
Marktgedrag ×     ×   ×       CE
Marktresultaat en Overheidsinvloed × × × × × × × ×   CE
Welvaart ×       × ×   × × CE
Economisch Beleid ×   ×   ×     × × CE
Wereldeconomie ×   ×   ×     × × CE
Rekonomie ×                 SE/CE
                     
Keuzeonderwerpen                    
Monetaire Zaken                    
Economische Modellen                    
Arbeid                    
Gedragseconomie                    
Ongelijkheid (havo/vwo)                    
examen 2022 domein  domein domein domein  domein  domein  domein domein  domein   
  A    B       C      D      E     F     G     H      I    SE/CE 
Levensloop × × ×    × ×  ×  × × CE
Vraag en Aanbod ×      × × × × ×   CE
Marktgedrag ×     ×   ×       CE
Mobiliteit × × × ×   × ×     CE
Economische Crisis ×   ×   × ×  × × × CE
Wereldeconomie ×   ×   ×     × × CE
Rekonomie ×                 SE/CE
                     
Keuzeonderwerpen                    
Monetaire Zaken                    
Economische Modellen                    
Arbeid                  
Gedragseconomie                  
Ongelijkheid (havo/vwo)                  

Verdeling over 4, 5 en 6 vwo