LWEO

SLU vwo

Schema studielasturen en lessen vwo

Lessenplannen vwo 2017-2018 (Word)
Lessenplannen vwo 2016-2017 (Word)
Lessenplannen vwo 2015-2016 (Word)
Lessenplannen vwo 2014-2015 (Word)
Lessenplannen vwo 2013-2014 (Word)

studielasturen en lessen vwo 2017-2018

Lesbrief SE/CE Lessen Slu
Levensloop CE 39 55
Vraag en Aanbod CE 26 39
Marktgedrag CE 24 37
Mobiliteit CE 34 49
Economische crisis CE 44 65
Wereldeconomie CE 26 38
Vaardigheden (bijv. Rekonomie) CE/SE 15 48
Experimenten (10% van 480) SE 28 48
Keuzeonderwerpen (10% van 480) SE 38 48
Niet ingevuld 16 53
Totaal 290 480

 

Studielasturen en lessen 2016-2017

Lesbrief SE/CE Lessen Slu
Levensloop CE 39 55
Vraag en Aanbod CE 24 37
Marktgedrag CE 24 37
Mobiliteit CE 34 49
Economische crisis CE 44 65
Wereldeconomie CE 26 38
Vaardigheden (bijv. Rekonomie) CE/SE 15 48
Experimenten (10% van 480) SE 28 48
Keuzeonderwerpen (10% van 480) SE 38 48
Niet ingevuld 18 55
Totaal 290 480

Studielast 4/5/6 vwo 2014-2015

Lesbrief SE/CE lessen SL¹
Levensloop CE 39 55
Vraag en aanbod* CE 24 37
Marktgedrag* CE 24 37
Mobiliteit* CE 34 49
Economische Crisis CE 40 60
Wereldeconomie CE 26 38
Vaardigheden (bijv. Rekonomie)  CE/SE 15 48
Experimenten (10% van 480)  SE 28 48
Keuzeonderwerpen (10% van 480)  SE  38  48
Niet ingevuld  22  60
TOTAAL 296 480
eee
Minimaal 2 keuzeonderwerpen:
   Arbeid SE 22 31
   Gedragseconomie SE 13 15
   Monetaire   Zaken SE 13 15
   Economische   Modellen SE 25 28

¹ SL = studielast
² vwo: 36 × 3 uur + 36 × 3uur + 32 × 3 uur

Studielast 4/5/6 vwo 2013-2014

Lesbrief SE/CE lessen SL
Levensloop CE 34 49
Arbeidsmarkt CE 28 40
Kleding CE 45 68
Mobiliteit CE 34 49
Economische Crisis CE 40 60
Wereldeconomie CE 26 38
Totaal 207 304
Rekonomie-vwo CE/SE 15 18
Totaal  222  322
   Monetaire   Zaken SE 15 18
   Economische   Modellen SE 24 26
Vaardigheden, experimenten e.d. 51 115
312 480

Volgorde lesbrieven

Voor de leerlingen die beginnen aan vwo 4 is de aanbevolen verdeling als volgt:

 4 vwo 5 vwo   6 vwo

Levensloop

Vraag en Aanbod

Keuzeonderwerp 1

Marktgedrag

Mobiliteit (of Economische Crisis)

Keuzeonderwerp 2

Economische Crisis (of Mobiliteit)

Wereldeconomie

Als in vwo 4 de lesbrieven Levensloop en (gedeeltelijk) Kleding behandeld zijn, is het advies  om de oude lesbrief Arbeidsmarkt te behandelen.
De verdeling wordt dan:

 4 vwo 5 vwo   6 vwo

Levensloop

Kleding

Arbeidsmarkt

Mobiliteit (of Economische Crisis)

Keuzeonderwerp

Economische Crisis (of Mobiliteit)

Wereldeconomie

Bijzonderheden: Havo-leerlingen hebben de onderwerpen Levensloop en Arbeidsmarkt voor een groot deel al gehad op de havo (Werk en Jong & Oud). Daarom is het aan te raden deze lesbrieven in 4 vwo te behandelen.